УЏБЕНИЦИ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. год.

ОБАВЕШТЕЊЕ!

  • Списак уџбеника који ће се користити у школској 2018/2019. години, по разредима у матичној школи и издвојеним школским јединицама.
  • Могу се користити и старија издања ових уџбеника

  • За куповину нових уџбеника преко школе у три рате, обратити се одељењском старешини

  • Уџбеници за први и пети разред још увек нису одобрени, све информације биће на нашем сајту и код секретара школе