О школи

Our school         –   презентација објекта наше школе.

Основна школа “Николај Велимировић” почела је да ради као четвороразредна школа на крају 19. и почетком 20. века. Првих година радила је у просторијама црквеног конака, који се налазио у црквеној порти, на месту данашњег споменика жртвама стрељаним и спаљеним 1914. године од стране аустро-угарске војске. После спаљивања цркве и конака, школа је пресељена у објекат Подрињске Гимназије (зграда данашњег музеја), којој је 1923. године дозидан спрат. Од Педагошког одељења Гимназије основана је Подрињска учитељска школа (1928), чији су ученици вежбали у нижим разредима наше школе.

Након Првог светског рата, вероватно 1930. године, школа је добила име Државна народна школа “Стојан Новаковић” – Вежбаоница Подрињске учитељске школе. То име носила је све до 1945. године, када је оно промењено у  Народна основна школа број 3 – вежбаоница Подрињске учитељске школе. Назив је поново промењен наредне године, када је школа названа Основна школа број 3 – Вежбаоница Подрињске учитељске школе. Ново име је добила 1951. године: Основна школа број 1 Шабац.

Једно време школа је радила у згради учитељске школе (1959. године). Због повећања броја ученика, учитељи и њихови ученици били су смештени у просторијама Основне школе “Вук Караџић” 1960, а затим поново у згради данашњег Музеја 1961. године.

Народни одбор општине Шабац је 17. јануара 1956. године донео одлуку да ова школа носи име Основна школа “Милева Косовац“ Шабац, које се задржало до пре неколико година.

Пошто је школа била вежбаоница, 1961. године у дворишту Учитељске школе “Душан Јерковић“ подигнута је нова школска зграда. Те године је у згради основана осморазредна школа, која прве школске године (1961/62) није имала осми разред, а све до тада је била четвороразредна школа.

Крајем 1970. године дошло је до удруживања сеоских школа из Добрића (осморазредна), Богосавца, Цуљковића и Радовашнице (све четвероразредне) са овом школом. У периоду од 1978. до 1989. школа је била удружена прво са три, а после са свим основним школама општине Шабац у Радној организацији Хероји Подриња.

Дана 16. 8. 2004. године Министарство просвете и спорта донело је решење којим се мења назив школе, a што је потврдио и Трговински суд у Ваљеву. Ново име наше школе је ОШ ”Николај Велимировић” Шабац.

Адреса школе:

Основна школа “Николај Велимировић“ Шабац

ул. Владе Јовановића 52

15 000 Шабац

015/350-493 директор

350-483 секретар

360-110 централа/ рачуноводство

Издвојене школске јединице:

Богосавац 015/295-451

Добрић            295-003

Цуљковић       295-446

Радовашница 268-223

E-mail адресе:
Директор – osnikolaj@mts.rs
Секретар – sekretarosnikolaj@mts.rs
Информатика –osnikolajvelimirovicinfo@gmail.com
Педагог – pedagogosnikolaj@mts.rs
Рачуноводство – racunosnikolaj@mts.rs