Календар рада у школској 2017/2018. год.

7.11.2017.год. (УТОРАК) РАДИ СЕ ПО РАСПОРЕДУ ОД  ЧЕТВРТКА

 14.2.2018.гoд. (СРЕДА) РАДИ СЕ ПО РАСПОРЕДУ ОД  ПЕТКА