Зимска школа математике

„Зимска математичка школа“-2019.

„Зимска математичка школа“ ће бити одржана у ОШ „Николај Велимировић“ од 3-5.1.2019. године. ЗМШ се организује за ученике од трећег до осмог разреда основне школе. Циљ ЗМШ је припрема ученика за предстојећа математичка такмичења, као и обнављање и продубљивање наученог градива. Школа је бесплатна за све ученике, а рад свих предавача ће бити волонтерски.

Предавачи у ЗМШ ће бити учитељи и наставници математике из ОШ „Николај Велимировић“, као и бивши полазници „Школице“ (студенти и средњошколци). Сваког дана су предвиђена по 4 часа математике за све разреде, уз по једну паузу. Предавања почињу у 9 часова.

Списак тема по разредима:

 1. Трећи разред:
 • Први дан (Сабирање и одузимање до 1000; Једначине са сабирањем и одузимањем; Нормалне и паралелне праве; Круг и кружница );
 • Други дан (Јединице мере за дужину и време; Римске цифре; Угао; Пребројавање у геометрији )
 • Трећи дан (Множење једноцифреним бројем; Пребројавање скупова бројева; Дешифровање; Проблемски задаци);
 1. Четврти разред:
 • Први дан (Пребројавање бројевних скупова; Пребројавања у геометрији; Сабирање, одузимање и множење; Једначине);
 • Други дан (Магични квадрати; Дешифровање; Проблеми мерења, размештања и пресипања; Обим квадрата и правоугаоника);
 • Трећи дан (Обими сложених фигура; Метода дужи; Метода теразија; Проблемски задаци);
 1. Пети разред:
 • Први дан (Правила дељивости; Растављање на чиниоце; Круг и кружница; Тачке, дужи, праве);
 • Други дан (НЗД и НЗС; Венови дијаграми; Угао);
 • Трећи дан (Површина и запремина квадра и коцке, Упоређивање разломака, Проблемски задаци);
 1. Шести разред:
 • Први дан (Цели бројеви; Дирихлеов принцип);
 • Други дан (Рационални бројеви; Осна симетрија);
 • Трећи дан (Дељивост и прости бројеви; Подударност троуглова);
 1. Седми разред:
 • Први дан (Површина троугла и четвороугла; Реални бројеви);
 • Други дан (Питагорина теорема; Диофантове једначине);
 • Трећи дан (Комбинаторика; Полиноми);
 1. Осми разред:
 • Први дан (Круг; Линеарне једначине);
 • Други дан (Сличност; Линеарне неједначине);
 • Трећи дан (Тачка, права, раван; Полиноми);

НАПОМЕНА: Није потребно да се ученици пријављују за учешће у ЗМШ, већ само да се прикључе предавањима свог разреда.

Позивамо све заинтересоване ученике да нам се прикључе у раду !

ОШ „Николај Велимировић“-Шабац

_____________________________________________________________________

„Зимска математичка школа“-2018.

„Зимска математичка школа“ ће бити одржана у ОШ „Николај Велимировић“

од 3 – 5. 1. 2018. године. ЗМШ се организује за ученике од трећег до осмог разреда основне школе. Циљ ЗМШ је припрема ученика за предстојећа математичка такмичења, као и обнављање и продубљивање наученог градива. Школа је бесплатна за све ученике, а рад свих предавача ће бити волонтерски.

Предавачи у ЗМШ ће бити учитељи и наставници математике из ОШ „Николај Велимировић“, као и бивши полазници „Школице“ (студенти и средњошколци). Сваког дана су предвиђена по 4 часа математике за све разреде, уз по једну паузу. Предавања почињу у 9 часова.

Списак тема по разредима:

 1. Трећи разред:
 • Први дан (Сабирање и одузимање до 1000; Једначине са сабирањем и одузимањем; Нормалне и паралелне праве; Круг и кружница );
 • Други дан (Јединице мере за дужину и време; Римске цифре; Угао; Пребројавање у геометрији )
 • Трећи дан (Множење једноцифреним бројем; Пребројавање скупова бројева; Дешифровање; Проблемски задаци);
 1. Четврти разред:
 • Први дан (Пребројавање бројевних скупова; Пребројавања у геометрији; Сабирање, одузимање и множење; Једначине);
 • Други дан (Магични квадрати; Дешифровање; Проблеми мерења, размештања и пресипања; Обим квадрата и правоугаоника);
 • Трећи дан (Обими сложених фигура; Метода дужи; Метода теразија; Проблемски задаци);
 1. Пети разред:
 • Први дан (Правила дељивости; Растављање на чиниоце; Круг и кружница; Тачке, дужи, праве);
 • Други дан (НЗД и НЗС; Венови дијаграми; Угао);
 • Трећи дан (Површина и запремина квадра и коцке, Упоређивање разломака, Проблемски задаци);
 1. Шести разред:
 • Први дан (Цели бројеви; Дирихлеов принцип);
 • Други дан (Рационални бројеви; Осна симетрија);
 • Трећи дан (Дељивост и прости бројеви; Подударност троуглова);
 1. Седми разред:
 • Први дан (Површина троугла и четвороугла; Реални бројеви);
 • Други дан (Питагорина теорема; Диофантове једначине);
 • Трећи дан (Комбинаторика; Полиноми);
 1. Осми разред:
 • Први дан (Круг; Линеарне једначине);
 • Други дан (Сличност; Линеарне неједначине);
 • Трећи дан (Тачка, права, раван; Полиноми);

НАПОМЕНА: Није потребно да се ученици пријављују за учешће у ЗМШ, већ само да се прикључе предавањима свог разреда.

Позивамо све заинтересоване ученике да нам се прикључе у раду !

ОШ „Николај Велимировић“-Шабац

 

 

2017-02-13 08_49_27-Зимска математичка школа 2017 - Microsoft Word

2016-01-20 13_56_55-ЗМШ 1

2016-01-20 13_58_04-ЗМШ 2

2016-01-20 13_58_51-ЗМШ 3

2016-01-20 13_59_47-ЗМШ 4

ЗИМСКИ МАТЕМАТИЧКИ КАМП 

„Зимски математички камп“ одржан је у нашој школи од 24.1. до 26.1.2014. године. У раду је учествовало око 130 ученика  шабачких основних школа, као и неколико ученика из других градова.

Предавања су одржана за ученике од четвртог до осмог разреда. У сваком разреду је обрађено по неколико тема које могу послужити ученицима за продубљивање и проширивање знања и припрему за математичка такмичења. Теме су обрађене кроз различите типове рада (групни, рад у паровима, самостални рад, излагање решења). У прилогу су дати спискови учесника, предавача и задаци по темама.

Предавачи су били наставници математике наше школе и две наставнице ОШ „Стојан Новаковић“ којима дугујемо захвалност за помоћ у припреми и одржавања „Кампа“.

ТАБЕЛАРНА АНАЛИЗА ПО РАЗРЕДИМА

РАЗРЕД

БРОЈ УЧЕСНИКА

РЕАЛИЗАТОР(НАСТАВНИК)

ШКОЛА

IV

23

Даница Исаиловић

ОШ „Николај Велимировић“

V

49

Милена Живковић, Јелена Шобић

ОШ „Стојан Новаковић“

VI

16

Владимир Михаиловић

ОШ „Николај Велимировић“

VII

16

Мирјана Обрадовић

ОШ „Николај Велимировић“

VIII

27

Миољуб Исаиловић

ОШ „Николај Велимировић“ 

Током рада посетили су нас РТС (прилог), колеге и родитељи који су похвалили идеју и реализацију ове већ традиционалне манифестације. Пригодан чланак ће бити објављен и у „Гласу Подриња“.

Рад „Кампа“ је био веома успешан. Предавачи су се захвалили ученицима који су узели учешће у раду и позвали их да буду гости школе и током одржавања „Летњег математичког кампа“.

Владимир Михаиловић

matematicki zimski kamp