ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ – МАЛЕ ОЛИМПИЈСКЕ ИГРЕ 2018

Наставници: Даринка Исаиловић, Милорад Миловановић,  Рада Павловић, Јелена Степановић, Сузана Мијушковић, Маја Перић, Андријана Илић и Предраг Брајић