Стони тенис за време празника

                                                                                                             Извештај урадио :
                                                         Предраг Брајић, професор физичког васпитања