„Зимска математичка школа“ – 2018.г.

Са стране

„Зимска математичка школа“-2018.

„Зимска математичка школа“ ће бити одржана у ОШ „Николај Велимировић“ од    3-5.1.2018. године. ЗМШ се организује за ученике од трећег до осмог разреда основне школе. Циљ ЗМШ је припрема ученика за предстојећа математичка такмичења, као и обнављање и продубљивање наученог градива. Школа је бесплатна за све ученике, а рад свих предавача ће бити волонтерски.

Предавачи у ЗМШ ће бити учитељи и наставници математике из ОШ „Николај Велимировић“, као и бивши полазници „Школице“ (студенти и средњошколци). Сваког дана су предвиђена по 4 часа математике за све разреде, уз по једну паузу. Предавања почињу у 9 часова.

Списак тема по разредима:

 1. Трећи разред:
 • Први дан (Сабирање и одузимање до 1000; Једначине са сабирањем и одузимањем; Нормалне и паралелне праве; Круг и кружница );
 • Други дан (Јединице мере за дужину и време; Римске цифре; Угао; Пребројавање у геометрији )
 • Трећи дан (Множење једноцифреним бројем; Пребројавање скупова бројева; Дешифровање; Проблемски задаци);
 1. Четврти разред:
 • Први дан (Пребројавање бројевних скупова; Пребројавања у геометрији; Сабирање, одузимање и множење; Једначине);
 • Други дан (Магични квадрати; Дешифровање; Проблеми мерења, размештања и пресипања; Обим квадрата и правоугаоника);
 • Трећи дан (Обими сложених фигура; Метода дужи; Метода теразија; Проблемски задаци);
 1. Пети разред:
 • Први дан (Правила дељивости; Растављање на чиниоце; Круг и кружница; Тачке, дужи, праве);
 • Други дан (НЗД и НЗС; Венови дијаграми; Угао);
 • Трећи дан (Површина и запремина квадра и коцке, Упоређивање разломака, Проблемски задаци);
 1. Шести разред:
 • Први дан (Цели бројеви; Дирихлеов принцип);
 • Други дан (Рационални бројеви; Осна симетрија);
 • Трећи дан (Дељивост и прости бројеви; Подударност троуглова);
 1. Седми разред:
 • Први дан (Површина троугла и четвороугла; Реални бројеви);
 • Други дан (Питагорина теорема; Диофантове једначине);
 • Трећи дан (Комбинаторика; Полиноми);
 1. Осми разред:
 • Први дан (Круг; Линеарне једначине);
 • Други дан (Сличност; Линеарне неједначине);
 • Трећи дан (Тачка, права, раван; Полиноми);

НАПОМЕНА: Није потребно да се ученици пријављују за учешће у ЗМШ, већ само да се прикључе предавањима свог разреда.

Позивамо све заинтересоване ученике да нам се прикључе у раду !

ОШ „Николај Велимировић“-Шабац